Profesjonalne szkolenia trenerskie

dofinansowane z Unii Europejskiej

Aktualności – co słychać w INQOO Sport?

INQOO Sport  to zupełnie nowa jakość – profesjonalne szkolenia trenerów piłki nożnej . Wyznaczamy trendy w kształceniu trenerów i koordynatorów akademii i szkółek sportowych, dostarczając im wiedzy i doświadczenia, niezbędnych w codziennej pracy. Wierzymy, że coraz lepsza kadra trenerska jest kluczem do coraz lepszych zawodników.

MISJA

Chcemy znacząco podnieść poziom szkoleń oraz realnie wpłynąć na rozwój trenera piłki nożnej. Pomagamy trenerom rozwijać ich kompetencje zawodowe i komunikacyjne tak, aby mogli wychowywać coraz lepszych sportowców.

CEL

Poprzez konsekwentną pracę i edukację dążymy do podwyższania poziomu umiejętności polskich trenerów, a tym samym zawodników. Wierzymy, że z naszą pomocą, reprezentanci Polski już niedługo będą odnosić liczne sukcesy na arenie międzynarodowej.

Dla kogo są nasze szkolenia?

TRENERZY

Szkolenia dla trenerów piłki nożnej pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz z seniorami. Ofertę kierujemy do profesjonalistów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności edukacyjne i zapewniać coraz lepsze wsparcie podopiecznym.

KOORDYNATORZY

Szkolenia dla koordynatorów akademii i szkółek sportowych, którzy chcą poznać skuteczne strategie zarządzania zespołem i efektywnie realizować programy sportowe.

PRYWATNE OSOBY

Szkolenia dla osób, które wiążą swoją przyszłość z karierą sportową i planują zdobyć pracę w renomowanych ośrodkach lub rozwijać się poprzez własny biznes.

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Rozumienie i nauczanie gry.

OPIS

Czas trwania:

64 godziny szkoleniowe podzielone na część teoretyczną oraz warsztaty praktyczne, rozłożone w ciągu 8 dni.

 

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do certyfikowanych trenerów piłki nożnej, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Jego program został opracowany na podstawie badań efektywności nauczania gry dzieci oraz młodzieży przez Polski Związek Piłki Nożnej.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie składa się z dwóch modułów, z których pierwszym są zagadnienia związane z rozumieniem gry, a drugim zagadnienia dotyczące jej nauczania. Każdy z modułów podzielony jest na 4 dni szkoleniowe, zawierające 8 godzin dydaktycznych jednorazowo.

Celem pierwszego modułu szkolenia jest przygotowanie trenerów do pracy szkoleniowej na każdym poziomie współzawodnictwa zgodnie z najnowszymi trendami.
Natomiast cel drugiego modułu szkolenia to przygotowanie uczestników szkolenia do efektywnego prowadzenia drużyn dziecięcych i młodzieżowych w oparciu o narzędzia kognitywne.

 

Co zyskujesz?

Każdy blok tematyczny szkolenia przewiduje część teoretyczną (5 godzin wykładu jednorazowo, 43 godziny szkoleniowe łącznie) oraz część praktyczną (3 godziny warsztatów jednorazowo, 21 godzin szkoleniowych łącznie). Szkolenie skonstruowane jest tak, aby każdego dnia uczestnik kursu mógł w praktyczny sposób wykorzystać zdobytą wiedzę wykładową.

Z zakresu rozumienia gry będą omawiane  następujące tematy:

 1. Rozumienie gry.
 2. Cele i zasady gry w atakowaniu.
 3. Cele i zasady gry w bronieniu.
 4. Planowanie pracy szkoleniowej w oparciu o model gry.
 5. Planowanie pracy szkoleniowej w oparciu o zasady gry.

Z zakresu nauczania gry będą omawiane następujące tematy:

 1. Zasady tworzenia jednostki treningowej.
 2. Tworzenie jednostek treningowych na różnych poziomach współzawodnictwa.
 3. Nauczanie gry w oparciu o teorię dynamiki ekologicznej i pedagogiki nielinearnej.
 4. Nauczanie gry na różnym poziomie współzawodnictwa.
 5. Zasady tworzenia środowiska gry.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem szkolenia
z podziałem na dni oraz czas trwania każdego z jego etapów.

Trenerzy

Bartłomiej Zalewski

Bartłomiej Zalewski

Od 30 lat trener piłki nożnej. Wychowawca wielu reprezentantów Polski. Wykładowca AWF Katowice. Od 17 lat prowadzi szkolenia dla trenerów piłki nożnej.

Andrzej Wyroba

Andrzej Wyroba

Wojewódzki Koordynator Kształcenia i Licencjonowania Trenerów. Od 2005 roku jest trenerem piłki nożnej. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla trenerów UEFA A, UEFA B i Grassroots C z zakresu techniki, taktyki i rozumienia gry.

Damian Galeja

Damian Galeja

Trener Edukator PZPN z 4-letnim doświadczeniem. Posiada również licencję trenera UEFA A. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, działań zespołowych oraz periodyzacji taktycznej.

Janusz Kowalski

Janusz Kowalski

Wykładowca AWF Katowice i trener z 30-letnim doświadczeniem. Wychowawca wielu reprezentantów w piłce nożnej. Od 17 lat prowadzi szkolenia zawodowe dla trenerów piłki nożnej.

Paweł Grycmann

Paweł Grycmann

Doktor nauk o kulturze fizycznej  i trener piłki nożnej od 13 lat. Wykładowca AWF Katowice. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej.

Marcin Dorna

Marcin Dorna

Trener piłki nożnej z 19-letnim stażem. Selekcjoner juniorskich i młodzieżowych Reprezentacji Polski. Obecnie członek Szkoły Trenerów PZPN i I trener Reprezentacji Polski roczników U15 – U17.

Jarosław Ziemba

Jarosław Ziemba

Trener piłki nożnej II klasy. Posiada kwalifikacje UEFA Elite Youth i UEFA A. Obecnie trener koordynator komisji szkolenia śląskiego związku piłki nożnej (podokręg Tychy) i trener koordynator Akademii Piłki Nożnej SMS Tychy.

Mariusz Pańpuch

Mariusz Pańpuch

Trener z 23-letnim doświadczeniem. Czynny edukator Szkoły Trenerów PZPN. Od 2002 roku prowadzi Kursy UEFA Pro w ramach posiadanej licencji UEFA A.

Szymon Mlynek

Szymon Mlynek

Doświadczony trener piłki nożnej z stażem pracy od 2005 roku. Posiada kwalifikacje UEFA Elite Youth, UEFA A, Futsal C oraz dyplom trenera II klasy. Dyrektor Sportowy Football Academy, Koordynator Klubu Sportowego Orzeł Pawonków, były trener Juventus Academy. Przewodniczący / Trener Koordynator Komisji Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej (Podokręg Lubliniec).

2. Rozwój zawodnika w piłce nożnej według metodyki Coach Nicole Rodriguez.

OPIS

Czas trwania:

64 godziny szkoleniowe zawierające część teoretyczną oraz zajęcia praktyczne, rozłożone na 8 dni.

 

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do trenerów piłki nożnej oraz trenerów przygotowania motorycznego, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie podzielone jest na trzy moduły szkoleniowe i każdy z nich niesie za sobą unikatowy cel.

Moduł pierwszy ma przygotować trenera do samodzielnego diagnozowania deficytów kondycyjno-motorycznych zawodników w celu dostosowania treningu piłki nożnej do rzeczywistych potrzeb zawodnika.

Drugi moduł szkolenia ma na celu przygotowanie trenera do samodzielnego projektowania sesji treningu fizycznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów objętości i intensywności w zależności od priorytetów treningowych.

Natomiast celem modułu trzeciego jest przygotowanie trenera do samodzielnego projektowania sesji treningu fizycznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kondycyjnych i rozwoju systemu energetycznego zawodników w zależności od priorytetów treningowych.

 

Co zyskujesz?

Biorąc udział w szkoleniu zdobędziesz obszerną wiedzę, dzięki szczegółowo opracowanemu programowi. Oparty jest on o metodykę pracy Nicole Rodriguez i składa się z trzech głównych modułów szkoleniowych, a są to:

 1. Analiza i interpretacja czynników ograniczających efektywność pracy treningowej.
 2. Objętość i intensywność w treningu piłki nożnej.
 3. Projektowanie sesji treningowych z uwzględnieniem czynników kondycyjnych i rozwoju systemu energetycznego zawodników.

Z zakresu analizy i interpretacji czynników ograniczających efektywność pracy treningowej będą omawiane następujące tematy:

 1. Rozpoznanie wieku szkoleniowego, omówienie wymagań dotyczących zawodników piłki nożnej w kategoriach wiekowych.
 2. Przegląd protokołu rozgrzewki i testów wydajności, ocena jakości ruchu na podstawie analizy nagrań wideo.
 3. Przygotowanie przedszkoleniowe.
 4. Podsumowanie i omówienie zadań praktycznych na następny dzień szkoleniowy.
 5. Praktyka: Przygotowanie sesji treningowej i rozgrzewki.
 6. Praktyka/Zajęcia przy tablicy: Plan rozgrzewki (z podziałem na część 1 i część 2).
 7. Dyskusja i przygotowanie zadań na kolejny dzień.
 8. Określanie jakości ruchu i obszaru technicznego w którym możemy wspierać graczy.
 9. Teoria: Planowanie treningu piłkarskiego.
 10. Sesja praktyczna treningu piłkarskiego z rozgrzewką.
 11. Interaktywne gry i zabawy w drużynach dziecięco-młodzieżowych.
 12. Podsumowanie: pytania i odpowiedzi.

Z zakresu objętości i intensywności treningu w piłce nożnej będą omawiane następujące tematy:

 1. Wymagania treningowe w piłce nożnej.
 2. Najczęstsze kontuzje w piłce nożnej i sposoby zapobiegania.
 3. Fizyczne wymagania w pozycjach zawodnika – różnice i podobieństwa.
 4. Mechanika prędkości.
 5. Fizyczne wymagania treningowe.
 6. Identyfikacja problemów i rozwiązań w sesjach treningowych.
 7. Aspekty prawidłowego spowolnienia w różnych grupach wiekowych.
 8. Zasady komunikacji i coachingu grup sportowych.
 9. Wprowadzenie do treningu siłowego i pliometryki.
 10. Techniki regeneracji.
 11. Projektowanie treningu siłowego.
 12. Przegląd krytycznych obszarów w każdym z elementów treningu.

Z zakresu projektowania sesji treningowych z uwzględnieniem czynników kondycyjnych i rozwoju systemu energetycznego zawodników będą omawiane następujące tematy:

 1. Trening z drużynami dziecięco-młodzieżowymi – zajęcia praktyczne.
 2. Omówienie sesji treningowej.
 3. Omówienie czynników kondycyjnych i rozwoju systemu energetycznego.
 4. Praktyka: Przygotowanie planu treningowego dla sesji treningowej na żywo z wykorzystaniem elementów kondycyjnych i rozwoju systemu energetycznego.
 5. Teoria: Przegląd informacji GPS – wskaźniki objętości i obciążenia.
 6. Praktyka: Sesje treningowe prowadzone przez uczestników z drużynami dziecięco-młodzieżowymi.
 7. Podsumowanie: pytania i odpowiedzi.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem szkolenia
z podziałem na dni oraz czas trwania każdego z jego etapów.

Trenerzy

Nicole Rodriguez

Trener przygotowania fizycznego z USA. Szkoleniami zajmuje się od 2006 roku. Wspierała rozwój Akademii BVB im. Łukasza Piszczka jako trener przygotowania motorycznego. Pracowała z narodową drużyną siatkówki w Holandii, przygotowując ich do Igrzysk Olimpijskich 2020.

3. Wizja nowoczesnego coacha – stosowanie fundamentów psychopedagogicznych w sporcie.

OPIS

Czas trwania:

24 godziny szkoleniowe podzielone na wykłady oraz warsztaty, które zostaną  rozłożone na 3 dni szkolenia.

 

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane do certyfikowanych trenerów piłki nożnej, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności psychopedagogiczne w codziennej pracy w środowisku sportowym.

 

Cel szkolenia:

Celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie trenera do działania w zakresie komunikacji z zawodnikami, rodzicami, działaczami oraz innymi osobami ze środowiska sportowego.

Jednocześnie szkolenie ma za zadanie wyszkolić następujące umiejętności: analiza zachowań, budowanie pozytywnych intencji, motywacji wewnętrznej, pewności siebie, zarządzania emocjami, koncentracji i spójności zespołu sportowego.

 

Co zyskujesz?

Całe szkolenie jest podzielone na 3 spotkania, na których kursanci będą mogli uczestniczyć w wykładach (18 godzin szkoleniowych) oraz warsztatach praktycznych (6 godzin szkoleniowych). Każde ze spotkań przewiduje omówienie kilku różnych zagadnień z zakresu stosowania narzędzi psychopedagogicznych w pracy trenera. Dodatkowo zyskasz dostęp do prezentacji multimedialnych oraz arkuszy analizy zachowań.

 1. Umiejętność stosowania metod psychospołecznych w sytuacji budowania pozytywnych intencji, motywacji, pewności siebie, zarządzania emocjami, koncentracji i spójności zespołu sportowego.
 2. Kompetentny nauczyciel – wizja nowoczesnego coacha w procesie kształtowania postaw społecznych dzieci i młodzieży.
 3. Sposoby zarządzania sobą, partnerem, grupą i sytuacją stresową w aspekcie psychopedagogicznym.
 4. Cechy komunikacji empatycznej w aspekcie dialogu wewnętrznego, samopoznania, osiągnięcia postępu i sukcesu sportowego i życiowego.
 5. Sposoby zarządzania emocjami w aspekcie współpracy z partnerem, grupą i zespołem.
 6. Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami młodego sportowca i środowiskiem szkolonym.
 7. Analiza zachowań naturalnych i adoptowalnych – wpływ zastosowania skutecznych środków, form i metod treningowych.
 8. Kształtowanie kompetencji psychospołecznych podczas aktywności fizycznej.
 9. Planowanie szkolenia sportowego z uwzględnieniem rozwoju psychologicznego dla różnych kategorii wiekowych zawodników.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem szkolenia
z podziałem na dni oraz czas trwania każdego z jego etapów.

Trenerzy

Tomasz Wilczewski

Pedagog, magister AWFiS w Gdańsku oraz doktorant AWF Katowice. Współautor licznych publikacji i artykułów naukowych. Trener z 10-letnim doświadczeniem zawodowym.

4. Psychospołeczne aspekty pracy trenera.

OPIS

Czas trwania:

24 godziny szkoleniowe rozłożone na 3 dni szkolenia.

 

Dla kogo?

Szkolenie kieruje się do certyfikowanych trenerów piłki nożnej, którzy na co dzień pracują z zawodnikami różnych przedziałów wiekowych.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności trenerów piłki nożnej i przygotowanie do stosowania podstawowych teoretycznych i praktycznych założeń psychologii sportu w codziennej pracy z zawodnikami w różnym wieku i na różnym poziomie zaangażowania.

 

Co zyskujesz?

Wszystkie spotkania będą podzielone na poszczególne zagadnienia, a przewidziany czas na każde spotkanie wynosi 8 godzin szkoleniowych. Dodatkowo 2 godziny szkoleniowe z całej puli godzin będą poświęcone pracy z przypadkiem.

Dodatkowo podczas szkolenie będziesz miał okazję skorzystać z dedykowanego zeszytu ćwiczeń, testów psychologicznych oraz materiałów audiowizualnych.

 1. Miejsce psychologii sportu i psychologa sportu we współczesnej piłce nożnej:
  – optymalizacja wykonania vs. zdrowie psychiczne.
 1. Kompetencje mentalne kluczowe w piłce nożnej:
  – motywacja i zaangażowanie,
  – koncentracja uwagi,
  – pewność siebie,
  – opanowanie emocji,
  – radzenie sobie,
  – umiejętności psychomotoryczne,
  – umiejętności psychospołeczne.
 2. Ja – trener:
  – rola trenera w piłce nożnej na różnych etapach szkolenia,
  – budowanie filozofii trenerskiej,
  – rozumienie siebie,
  – inteligencja emocjonalna trenera.
 3. Budowanie skutecznego zespołu:
  – ustalanie wspólnych celów,
  – przywództwo,
  – atmosfera i integracja,
  – zdrowa rywalizacja,
  – komunikacja interpersonalna.
 4. Praca z przypadkiem.

 

Zapoznaj się ze szczegółowym programem szkolenia
z podziałem na dni oraz czas trwania każdego z jego etapów.

Trenerzy

Grzegorz Więcław

Psycholog sportu i trener z 10-letnim doświadczeniem. Prowadził szkolenia dla trenerów i sztabów szkoleniowych kadr narodowych dla sześciu związków sportowych w Polsce.

5. Mentalne czynniki wpływające na skuteczne wprowadzenie zawodnika do piłki seniorskiej.

OPIS

Czas trwania:

24 godziny szkoleniowe składające się z części teoretycznej, pracy warsztatowej oraz panelu dyskusyjnego, rozłożone na 3 dni szkoleniowe.

 

Dla kogo?

Szkolenie jest kierowane do certyfikowanych trenerów piłki nożnej, którzy chcą zyskać wiedzę związaną ze stroną mentalną wprowadzania zawodnika do piłki seniorskiej.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie trenerów do pracy z zawodnikami pod kątem mentalnym, tak aby stworzyć im sprzyjające środowisko do trenowania. Ponadto na szkoleniu nauczysz się jak zbudować wewnętrzną motywację w swoich podopiecznych, w jaki sposób pracować z tzw. „trudnym zawodnikiem” oraz jak prawidłowo używać konstruktywnej krytyki.

Szkolenie kładzie nacisk na ukształtowanie odpowiedniej postawy trenerskiej.

 

Co zyskujesz?

Każdy z dni szkoleniowych będzie podzielony na część teoretyczną (5 godzin szkoleniowych jednorazowo, łącznie 15 godzin) oraz część praktyczną połączoną z dyskusją (3 godziny szkoleniowe jednorazowo, łącznie 9 godzin).

Na wszystkich spotkaniach będą omawiane nowe zagadnienia związane z mentalnymi czynnikami wpływającymi na skuteczne wprowadzenie zawodnika do piłki seniorskiej.

 1. Główne wyzwania młodego zawodnika stojącego u progu profesjonalnej piłki nożnej.
 2. Równe szanse vs. przywileje, czyli wprowadzenie do „seniorskiej szatni”.
 3. Tworzenie sprzyjającego środowiska dla kształtowania sportowej postawy.
 4. Kształtowanie pozytywnych przekonań w obliczu wyzwań, trudności i sukcesu.
 5. Postawa trenera – spójność, inteligencja emocjonalna i zarządzanie własnym ego.
 6. Temperament i cechy osobowościowe piłkarza, czyli „ zrozum zanim zostaniesz zrozumiany”.
 7. Budowanie fachowych relacji z zawodnikiem – komunikacja i zaufanie.
 8. Współpraca z „trudnym zawodnikiem”.
 9. Budowanie świadomości procesu i motywacji wewnętrznej młodego zawodnika.
 10. Edukacja zawodnika w zakresie selekcji źródeł informacji zwrotnej.
 11. Sztuka dawania pozytywnych wzmocnień i konstruktywnej krytyki.
 12. Budowanie pewności i powtarzalności u młodego zawodnika.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem szkolenia
z podziałem na dni oraz czas trwania każdego z jego etapów.

Trenerzy

Rafał Kubów

Trener mentalny, mówca motywacyjny i przedsiębiorca. Współpracuje z profesjonalnymi zawodnikami piłki nożnej reprezentacji Polski, ekstraklasy, pierwszej ligi oraz w wielu ligach zagranicznych.

6. Podstawy futsalu dla trenerów piłki nożnej.

OPIS

Czas trwania:

18 godzin szkoleniowych składających się z teorii, praktyki oraz warsztatów praktycznych, które zostaną podzielone na 3 dni.

 

Dla kogo?

Szkolenie kieruje się do certyfikowanych trenerów piłki nożnej, którzy chcą zapoznać się taktykami i systemy gry wykorzystywanymi w futsalu.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie osób uczestniczących z podstawami futsalu. Podczas kursu dowiesz się czym charakteryzuje się ta odmiana piłki nożnej. Poznasz tajniki taktyki indywidualnej oraz grupowej, zdobędziesz wiedzę na temat wykorzystywanych w futsalu systemów gry w atakowaniu oraz bronieniu.

 

Co zyskujesz?

Wszystkie spotkania będą przebiegały w czasie 5 godzin 45 minut i będą prowadzone takim samym trybem. Czas szkoleń będzie podzielony na kolejne etapy spotkań, a w tym:

 • omówienie dwóch różnych tematów spotkania (4 godziny szkoleniowe jednorazowo – 12 godzin łącznie),
 • przeprowadzenie panelu dyskusyjnego (15 minut jednorazowo – 45 minut łącznie),
 • przeprowadzenie warsztatów praktycznych (1,5 godziny szkoleniowej jednorazowo – 4,5 godziny łącznie).
 1. Działania indywidualne zawodnika w atakowaniu – elementy techniki specjalnej oraz taktyki indywidualnej.
 2. Działania 2 zawodników w atakowaniu – taktyka grupowa.
 3. Działania 3 zawodników w atakowaniu – taktyka grupowa.
 4. Systemy gry w atakowaniu – taktyka zespołowa.
 5. Działania indywidualne oraz grupowe zawodników w bronieniu.
 6. Systemy gry w bronieniu – taktyka zespołowa.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem szkolenia
z podziałem na dni oraz czas trwania każdego z jego etapów.

Trenerzy

Andrzej Szłapa

Andrzej Szłapa

Polski piłkarz, futsalista. Uczestnik EURO 2001. Sześciokrotny Mistrz Polski i pięciokrotny zdobywca Pucharu Polski. Obecnie trener Rekordu Bielsko-Biała.

Andrea Bucciol

Andrea Bucciol

Włoski trener futsalowy, od 2013 r. selekcjoner reprezentacji Polski. Posiada licencję trenerską UEFA Pro. Były trener Rekordu Bielsko-Biała, z którym zdobył Puchar Polski.

Błażej Korczyński

Błażej Korczyński

Polski futsalista i reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy w 2001 roku. Od 2015 roku trener futsalowy. Asystent, a następnie selekcjoner kadry seniorskiej w piłce nożnej.

Łukasz Żebrowski

Łukasz Żebrowski

Piłkarz w ekstraklasie, futsalowy reprezentant Polski. Były zawodnik i kapitan Pogoni 04 Szczecin. Obecnie trener zespołu ekstraklasy w futsalu FC Reiter Toruń.

Łukasz Frajtag

Łukasz Frajtag

Pasjonat futsalu i pracy metodycznej. Od 2009 roku grający trener futsalowy drużyny Red Dragons Pniewy, z którą dotarł do finałowej czwórki w sezonie 2014/2015.

7. Żywienie i suplementacja w piłce nożnej, prowadzący - Grzegorz Zydek.

OPIS

Czas trwania:

24 godziny szkoleniowe rozłożone na 3 dni szkolenia.

 

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane do certyfikowanych trenerów piłki nożnej, którzy chcą w swojej codziennej pracy wykorzystywać wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji zawodnika.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uświadomienie trenerom roli prawidłowego żywienia i suplementacji zawodników w piłce nożnej.

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy będą przygotowani do udzielania porad żywieniowych w zakresie komponowania posiłków przed i po treningu/ meczu w zależności od pory dnia w której się odbywa.

Ponadto będą też potrafili opracować podstawowy plan suplementacji dla zawodników.

 

Co zyskujesz?

 1. Wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji, która jest niezbędna do programowania planu treningowego w piłce nożnej oraz wiedze na temat dozwolonego i niedozwolonego wspomagania diety sportowca.
 2. Specjalistyczną wiedzę niezbędną do programowania planów suplementacyjnych.
 3. Umiejętność dopasowywania suplementu do potrzeb klienta.
 4. Kompetencje społeczne pozwalające profesjonalnie i zgodnie z etyką realizować powierzone zadania.
 1. Podstawy żywienia- cele nauki o żywieniu, dieta, żywność, normy żywienia, energia i składniki odżywcze.

 2. Zapotrzebowanie energetyczne – podstawowe pojęcia.

 3. Szczegółowa charakterystyka białek i ich źródła w żywności.

 4. Szczegółowa charakterystyka tłuszczów i ich źródła w żywności.

 5. Szczegółowa charakterystyka węglowodanów i ich źródła w żywności.

 6. Szczegółowa charakterystyka witamin i ich źródła w żywności.

 7. Szczegółowa charakterystyka minerałów i ich źródła w żywności.

 8. Bioaktywne składniki diety (fitochemikalia)- szczegółowa charakterystyka i ich źródła w żywności.

 9. Rola płynów w żywieniu – zapotrzebowanie na płyny.

 10. Pojęcie i rola suplementów diety we wspomaganiu zdrowia, oraz w aktywności fizycznej. Klasyfikacja suplementów diety.

 11. Opracowywanie podstawowych planów suplementacyjnych dla zawodników/drużyn piłki nożnej.

 12. Układanie i analiza jadłospisów dla drużyn piłkarskich na zgrupowania przedmeczowe i przygotowawcze (obozy treningowe). Analizowanie indywidualnych personalizowanych programów żywieniowych.

 13. Protokół regeneracyjny w piłce nożnej.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem szkolenia
z podziałem na dni oraz czas trwania każdego z jego etapów.

Trenerzy

Grzegorz Zydek

Doktor nauk o kulturze fizycznej i wykładowca AWF Katowice. Współautor podręczników akademickich z zakresu diety i żywienia. Dietetyk z 12-letnim doświadczeniem.

8. Żywienie i suplementacja w piłce nożnej, prowadzący - Mateusz Gawełczyk

OPIS

Czas trwania szkolenia:

24 godziny szkoleniowe podzielone na 3 dni.

 

Dla kogo?

Szkolenie kieruje się do certyfikowanych trenerów piłki nożnej, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sporcie, jakim jest piłka nożna.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu pomóc trenerom piłki nożnej zrozumieć wpływ odżywiania i suplementacji na wyniki osiągane przez ich zawodników oraz rozwinąć umiejętność planowania odpowiednich strategii żywieniowo-suplementacyjnych na co dzień.

Po ukończeniu szkolenia będziesz posiadał wiedzę popartą dowodami naukowymi oraz doświadczeniem trenera prowadzącego.

 

Co zyskujesz?

Cały kurs jest podzielony na część teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą żywienia piłkarzy (16h szkoleniowych).

Trzeci moduł stanowi omówienie suplementacji dopasowanej do zapotrzebowania zawodników (8h szkoleniowych).

Dodatkowo podczas szkolenia otrzymujesz opracowane analizy przypadków, gotowe protokoły regeneracyjne, gotowe strategie suplementacyjne.

 1. Żywienie młodych piłkarzy.
 2. Jak zdefiniować młodego piłkarzy.
 3. Piramida Zdrowego Żywienia dla dzieci i młodzieży.
 4. Zapotrzebowanie na energię.
 5. Zapotrzebowanie na poszczególne makroskładniki.
 6. Nawodnienie młodego piłkarza.
 7. Edukacja młodego piłkarza.
 8. Najczęstsze problemy żywieniowe w pracy z młodym piłkarzem.
 9. Czy młody sportowiec potrzebuje ścisłej diety.
 10. Czy odchudzać młodego sportowca.
 11. Zadania praktyczne.
 12. Praktyka żywienia piłkarzy nożnych.
 13. Charakterystyka dyscypliny.
 14. Problematyka żywienia piłkarzy nożnych.
 15. Zapotrzebowanie na energię.
 16. Rola i funkcje makroskładników.
 17. Charakterystyka wybranych mikroskładników.
 18. Rola nawodnienia i gospodarki wodno-elektrolitowej.
 19. Zagadnienia praktyczne.
 20. Suplementacja.
 21. Podział suplementów.
 22. Kiedy rozpocząć suplementację.
 23. Bezpieczeństwo stosowania.
 24. Żywność dla sportowców.
 25. Charakterystyka suplementów białkowych.
 26. Charakterystyka suplementów węglowodanowych.
 27. Charakterystyka suplementów zdrowotnych.
 28. Charakterystyka suplementów ergogenicznych.
 29. Charakterystyka pozostałych suplementów.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem szkolenia
z podziałem na dni oraz czas trwania każdego z jego etapów.

Trenerzy

Mateusz Gawełczyk

Wykładowca akademicki. Specjalista w zakresie żywienia i suplementacji sportowców. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej i Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu.

Co zyskujesz?

Wyczerpującą i wszechstronną wiedzę o najnowszych zasadach i technikach szkoleń sportowych. Pokażemy Ci też, jak skutecznie przełożyć teorię na praktykę.

Możliwość uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych przez trenerów posiadających wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w licznych dyscyplinach sportowych.

Okazję do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, wiedzy i najlepszych praktyk z innymi uczestnikami szkolenia. Uczestnicy szkoleń czerpią wiedzę nie tylko od prowadzących, ale też od innych uczestników.

Kompleksową wiedzę z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku sportowym, która pozwoli Ci doradzać klientom w zakresie odżywiania i tworzenia planów treningowych.

Udział w naszych szkoleniach pomaga zdobyć
punkty do utrzymania licencji trenerskich

Szkolenia dofinansowane ze środków UE!

Jak przebiega proces zapisu na szkolenie?

1

Zapoznaj się z ofertą szkoleń na naszej stronie.

2

W formularzu kontaktowym zaznacz szkolenia, które interesują Ciebie lub trenerów z Twojego klubu. Wyślij formularz i oczekuj na kontakt z naszej strony.
Idź do formularza.

3

Pomagamy Ci w pozyskaniu dofinansowania na szkolenia ze środków Unii Europejskiej!

4

Stajesz się uczestnikiem teoretycznych oraz praktycznych, profesjonalnych szkoleń dla trenerów piłki nożnej!

Trenerzy

Dysponujemy najlepiej wyspecjalizowaną kadrą trenerów prowadzących, którzy nauczają zgodnie z najnowszymi trendami w piłce nożnej, bazując jednocześnie na swoim wieloletnim doświadczeniu.

Paweł Grycmann

Doktor nauk o kulturze fizycznej  i trener piłki nożnej od 13 lat. Wykładowca AWF Katowice. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej.

Damian Galeja

Trener Edukator PZPN z 4-letnim doświadczeniem. Posiada również licencję trenera UEFA A. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, działań zespołowych oraz periodyzacji taktycznej.

Janusz Kowalski

Wykładowca AWF Katowice i trener z 30-letnim doświadczeniem. Wychowawca wielu reprezentantów w piłce nożnej. Od 17 lat prowadzi szkolenia zawodowe dla trenerów piłki nożnej.

Andrzej Wyroba

Wojewódzki Koordynator Kształcenia i Licencjonowania Trenerów. Od 2005 roku jest trenerem piłki nożnej. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla trenerów UEFA A, UEFA B i Grassroots C z zakresu techniki, taktyki i rozumienia gry.

Marcin Dorna

Trener piłki nożnej z 19-letnim stażem. Selekcjoner juniorskich i młodzieżowych Reprezentacji Polski. Obecnie członek Szkoły Trenerów PZPN i I trener Reprezentacji Polski roczników U15 – U17.

Bartłomiej Zalewski

Od 30 lat trener piłki nożnej. Wychowawca wielu reprezentantów Polski. Wykładowca AWF Katowice. Od 17 lat prowadzi szkolenia dla trenerów piłki nożnej.

Mariusz Pańpuch

Trener z 23-letnim doświadczeniem. Czynny edukator Szkoły Trenerów PZPN. Od 2002 roku prowadzi Kursy UEFA Pro w ramach posiadanej licencji UEFA A.

Grzegorz Zydek

Doktor nauk o kulturze fizycznej i wykładowca AWF Katowice. Współautor podręczników akademickich z zakresu diety i żywienia. Dietetyk z 12-letnim doświadczeniem.

Mateusz Gawełczyk

Wykładowca akademicki. Specjalista w zakresie żywienia i suplementacji sportowców. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Dietetyki Sportowej i Centrum Edukacji Żywieniowej i Sportu.

Grzegorz Więcław

Psycholog sportu i trener z 10-letnim doświadczeniem. Prowadził szkolenia dla trenerów i sztabów szkoleniowych kadr narodowych dla sześciu związków sportowych w Polsce.

Tomasz Wilczewski

Pedagog, magister AWFiS w Gdańsku oraz doktorant AWF Katowice. Współautor licznych publikacji i artykułów naukowych. Trener z 10-letnim doświadczeniem zawodowym.

Rafał Kubów

Trener mentalny, mówca motywacyjny i przedsiębiorca. Współpracuje z profesjonalnymi zawodnikami piłki nożnej reprezentacji Polski, ekstraklasy, pierwszej ligi oraz w wielu ligach zagranicznych.

Błażej Korczyński

Polski futsalista i reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy w 2001 roku. Od 2015 roku trener futsalowy. Asystent, a następnie selekcjoner kadry seniorskiej w piłce nożnej.

Łukasz Żebrowski

Piłkarz w ekstraklasie, futsalowy reprezentant Polski. Były zawodnik i kapitan Pogoni 04 Szczecin. Obecnie trener zespołu ekstraklasy w futsalu FC Reiter Toruń.

Łukasz Frajtag

Pasjonat futsalu i pracy metodycznej. Od 2009 roku grający trener futsalowy drużyny Red Dragons Pniewy, z którą dotarł do finałowej czwórki w sezonie 2014/2015.

Andrea Bucciol

Włoski trener futsalowy, od 2013 r. selekcjoner reprezentacji Polski. Posiada licencję trenerską UEFA Pro. Były trener Rekordu Bielsko-Biała, z którym zdobył Puchar Polski.

Andrzej Szłapa

Polski piłkarz, futsalista. Uczestnik EURO 2001. Sześciokrotny Mistrz Polski i pięciokrotny zdobywca Pucharu Polski. Obecnie trener Rekordu Bielsko-Biała.

Nicole Rodriguez

Trener przygotowania fizycznego z USA. Szkoleniami zajmuje się od 2006 roku. Wspierała rozwój Akademii BVB im. Łukasza Piszczka jako trener przygotowania motorycznego. Pracowała z narodową drużyną siatkówki w Holandii, przygotowując ich do Igrzysk Olimpijskich 2020.

Szymon Mlynek

Doświadczony trener piłki nożnej z stażem pracy od 2005 roku. Posiada kwalifikacje UEFA Elite Youth, UEFA A, Futsal C oraz dyplom trenera II klasy. Dyrektor Sportowy Football Academy, Koordynator Klubu Sportowego Orzeł Pawonków, były trener Juventus Academy. Przewodniczący / Trener Koordynator Komisji Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej (Podokręg Lubliniec).

Jarosław Ziemba

Trener piłki nożnej II klasy. Posiada kwalifikacje UEFA Elite Youth i UEFA A. Obecnie trener koordynator komisji szkolenia śląskiego związku piłki nożnej (podokręg Tychy) i trener koordynator Akademii Piłki Nożnej SMS Tychy.

Łukasz Biliński

Trener piłki nożnej z 12-letnim doświadczeniem, w swojej karierze prowadził zarówno kadry młodzieżowe,
jak i seniorskie. Obecnie trener drużyny seniorów Gwarka Ornontowice. Absolwent AWF w Katowicach z tytułem magistra oraz trener z licencjami UEFA A oraz UEFA ELITE YOUTH oraz kwalifikacje trenera futsalu.

Co mówią trenerzy?

Praktyka i teoria

Dzięki ćwiczeniom praktycznym, realizowanym w fantastycznych lokalizacjach, zapewniamy kursantom możliwość zrozumienia, jak wiedza teoretyczna przekłada się na praktykę. Uczymy umiejętności planowania, prowadzenia i analizowania szkoleń sportowych. Ta praktyczna wiedza stanowi fundament pełnienia roli trenera.

Łączymy wiedzę teoretyczną, przekazywaną w formie wykładów z praktycznymi i spersonalizowanymi warsztatami, aby pomóc Ci zmienić pasję do sportu w satysfakcjonującą karierę trenera lub koordynatora wydarzeń sportowych.

Opinie uczestników

„ Świetna organizacja, mnóstwo praktycznych rozwiązań, wiedza teoretyczna przekazana w prosty sposób. Ponadto energia i pasja towarzysząca przez całe szkolenie – Wzór. Polecam nie tylko trenerom przygotowania motorycznego, ale również trenerom piłki nożnej.” – Damian Zawierucha

Zobacz opinię

„8 dni pełnej zaangażowania pracy – INQOO Sport. Piękny czas, dobra atmosfera, mega wiedza i klimat z Coach Nicole Rodriguez.” – Konrad Łuszcz

Zobacz opinię

„ Nasi trenerzy spędzili 64 godziny wymieniając doświadczenia i pozyskując wiedzę od bardzo dobrze zorientowanych w tematyce szkolenia dzieci i młodzieży szkoleniowców, wśród których byli pracujący z młodzieżowymi reprezentacjami Polski trenerzy Marcin Dorna i Bartłomiej Zalewski.” – Marek Oględziński, Koordynator sekcji piłkarskiej Wielosekcyjnej Akademii „Młodej Gieksy”

Zobacz opinię

Certyfikat SUS 2.0

INQOO posiada Certyfikat SUS 2.0, który jest najnowszym Standardem Usług Szkoleniowo-Rozwojowych. Jest to standard zarządzania i świadczenia usług przez firmy, które specjalizują się działalnością w sektorze szkoleniowo-rozwojowym. Spełnienie tego standardu jest gwarancją najwyższej jakości oferowanych usług.

Współpraca

W lutym 2021 roku rozpoczęliśmy współprace w ramach organizacji szkoleń dla trenerów piłki nożnej i trenerów futsalu ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej. Owocem tej współpracy są szkolenia prowadzone przez, najwyżej wykwalifikowaną, kadrę trenerów prowadzących, należących do ŚlZPN. Jak przyznają Wiceprezes PZPN Henryk Kula oraz Wiceprezes ŚlZPN Jarosław Bryś kluczem to wyszkolenia dobrych zawodników i stworzenia spójnej drużyny piłkarskiej jest nieustanny rozwój trenerski.

Henryk Kula
Wiceprezes PZPN

FAQ

Nasze szkolenia kierujemy do certyfikowanych trenerów piłki nożnej, przebywających na terenie Śląska, którzy na co dzień pracują zarówno z drużynami młodzieżowymi, jak i seniorskimi.

Jeżeli nie jesteś mieszkańcem Śląska skontaktuj się z nami, a my wytłumaczymy Ci kolejne kroki w procesie zapisów na szkolenie.

Szkolenia INQOO Sport są dofinansowane ze środków UE. Zapisując się na szkolenie zyskujesz dofinansowanie równe 80% wartości kursu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat dofinansowania i poznać dokładną cenę za wybrane szkolenia, skontaktuj się z nami.

Miejsce szkoleń jest ustalane w zależności od trenerów, którzy biorą w nim udział. Szkolenia dla trenerów klubów piłkarskich odbywają się w siedzibach tych klubów.

Szkolenia odbywają się weekendowo i trwają nieprzerwanie od dnia rozpoczęcia. Oznacza to, że szkolenie, które trwa 8 dni zrealizujesz w ciągu 4 tygodni, a szkolenie trwające 3 dni w ciągu jednego weekendu.

Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w szkoleniu, nasi konsultanci skontaktują się z Tobą i poinformują, w jakim najbliższym terminie odbywa się cykl szkoleń, który wybrałeś.

Chcesz zostać (jeszcze lepszym) trenerem?
Napisz do nas!

Wypełnij ten formularz zgłoszeniowy i go do nas wyślij.
Otrzymasz od nas wszystkie niezbędne informacje.

  Rozumienie i nauczanie gry.Rozwój zawodnika w piłce nożnej według metodyki Coach Nicole Rodriguez.Wizja nowoczesnego coacha – stosowanie fundamentów psychopedagogicznych w sporcie.Psychospołeczne aspekty pracy trenera.Mentalne czynniki wpływające na skuteczne wprowadzenie zawodnika do piłki seniorskiej.Podstawy futsalu dla trenerów piłki nożnej.Żywienie i suplementacja w piłce nożnej, prowadzący - Grzegorz Zydka.Żywienie i suplementacja w piłce nożnej, prowadzący - Mateusz Gawełczyk

  1 Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Administratorem danych osobowych jest firma INQOO, która przetwarza je zgodnie z polityką prywatności.* pokaż więcej

  1 Nie chcę by coś mnie ominęło! Chcę otrzymywać informacje na temat ciekawych wydarzeń, aktualnych promocji oraz bieżącej oferty, za pomocą środków komunikacji elektronicznych. pokaż więcej

  Masz dodatkowe pytania?
  Zadzwoń do nas!

  Marcin Stępień
  Project Manager
  531 455 598

  Pomysłodawca i Project Manager w INQOO Sport. Trener z licencją UEFA B. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu dzieci w kategoriach U6-U14 oraz z seniorów. Obecnie czynny trener grup młodzieżowych w Klubie Sportowym Burza Borowa Wieś.

  Mateusz Depta
  Sales Specialist
  536 464 224

  Specjalista ds. Sprzedaży w INQOO Sport. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i pasjonat gier zespołowych. Ma ponad 10 lat doświadczenia w grze w klubie piłkarskim. Jego zamiłowanie do sportu i doświadczenie związane z zarządzaniem i szkoleniami stanowią idealny zestaw kompetencji, które Mateusz aktywnie wykorzystuje dla rozwoju INQOO Sport.